Veiligheid op strand

Aangepaste veiligheidsmaatregelen op strand Camperduin

CAMPERDUIN - Met de realisatie van het nieuwe strand bij Camperduin is er een compleet nieuwe situatie ontstaan. Dat heeft consequenties voor de veiligheid op het strand. Daarom heeft de gemeente Bergen in overleg met de Schoorlse Reddingsbrigade besloten om de veiligheidsmaatregelen op het strand aan te passen. Zo krijgt de reddingspost bij Hargen aan Zee een extra voertuig.


(Archieffoto HHNK)

Met de komst van het nieuwe strand en de lagune is de veiligheidssituatie ter hoogte van Camperduin aanzienlijk veranderd. Het strand is tweehonderd meter breed geworden en is vier kilometer langer. Daarmee zijn de aanrijtijden tussen de reddingsbrigadeposten vier keer langer geworden dan in de oude situatie. De inlaat van de lagune maakt bovendien dat bij calamiteiten een langere route langs de lagune moet worden genomen.

In zee is op 50 meter van het strand een zandbank ontstaan. Dit maakt dat er stromingen dwars op het strand komen en dat er gevaar bestaat voor muien. Tenslotte is door de bolling van het strand (het steil aflopen van het strand naar zee) het zicht op zwemmers in de vloedlijn beperkt.

Nieuwe reddingsbrigadepost Camperduin

Op Camperduin is een nieuwe reddingsbrigadepost geplaatst. Deze overziet het bewakingsgebied vanaf de noordzijde van de inlaat van de lagune tot de strandcabines van paviljoen Luctor et Emergo (ongeveer tot aan eerste nieuwe strandafgang Camperduin Noord).

Reddingspost Hargen aan Zee

De reddingsbrigadepost bij Hargen aan Zee overziet het gebied vanaf de nieuw aangelegde duinen bij de lagune tot en met dam 7 naar het zuiden. Het heeft geen zicht op het strand ten zuiden van de inlaat tot aan de nieuw aangelegde duinen. Omdat het strand veel langer en breder is geworden, krijgt de reddingspost bij Hargen aan Zee een extra voertuig, een zogenaamde Rhino. Dit voertuig wordt ingezet voor de ondersteuning van de drie posten (Camperduin, Hargen, Schoorl) en voor het lanceren van de boot of de jetski.

Geen bewaking lagune

Het strand bij Camperduin is nu erg breed en groot en kan dus niet helemaal bewaakt worden zonder inzet van extra middelen. Daarom heeft het college besloten om delen van het strand niet te bewaken. Zoals nu de verwachting is, is de lagune in de zomermaanden een rustig binnenmeer waar bewaking niet strikt noodzakelijk is. Er wordt prioriteit gegeven aan de veiligheid op het strand en in zee en daarmee is er geen capaciteit om de lagune te bewaken. Deze wordt dan ook niet bewaakt. Op de onbewaakte delen van het strand zijn waarschuwingsborden geplaatst.

Schoorl aan Zee

Bij Schoorl aan Zee blijft de huidige situatie gehandhaafd. Deze reddingsbrigadepost overziet het strand van dam 5 tot en met dam 2.

Artikel Bergens Nieuwsblad
http://www.rodi.nl/widgets/1696-bergen/nieuws/1230558-aangepaste-veiligheidsmaatregelen-op-strand-camperduin

OUDE SITUATIE

NIEUWE SITUATIE