Muien en zwinnen

Het grootste gevaar in de zee, is datgene dat je niet kunt zien, namelijk stroming. Die stroming verandert constant onder invloed van de getijden, van de wind, van de bodemgesteldheid. Wat je, bij eb, wel kunt zien zijn zandbanken. Juist rond die zandbanken ontstaan de zogenaamde muien en zwinnen.


Wat zijn muien en zwinnen?
Aan de Noordzeekust hebben we te maken met hoog- en laagwater. Ook wel het tij of getij genoemd.
Dit verschijnsel ontstaat door de stand van de zon en de maan, deze is altijd verschillend
ten opzichte van de aarde. Daardoor zijn de tijdstippen van hoog- (vloed) en laagwater (eb) ook iedere dag
verschillend. Door verschillen in de zeebodem zijn de getijden per plaats ook verschillend. Aan de Nederlandse kust is het 2 maal per dag hoogwater en laagwater, de duur van een getijbeweging is dus grofweg 12 uur. Iets preciezer: 12 uur en 25 minuten.

Het zeewater komt bij vloed over de zandbanken richting het strand. Het zal echter bij eb ook terug moeten en dat doet het zeewater via een mui. Een mui is een soort gat tussen twee zandbanken in. De diepte tussen twee zandbanken in, parallel aan de zeekust noemen we een zwin.

Het water uit de zwinnen zal richting mui stromen en weer afgevoerd worden richting zee. Als je dus in een zwin richting een zandbank loopt zul je naar de linker of rechterkant van de zandbank getrokken worden.
Vanaf Schoorl aan Zee (de Kerf) tot en met Den Helder liggen er strekdammen in zee. In de meeste gevallen (op een enkele uitzondering na) zit er naast zo’n strekdam een mui. Als je in de buurt komt van een mui moet je oppassen. Het kan namelijk gebeuren dat je door de stroming wordt mee getrokken richting open zee.
Mocht dit gebeuren, dan is het de kunst om niet in paniek te raken en je met de stroming
mee te laten drijven, de zee in. Op een gegeven moment voel je dat de stroming minder wordt en kun je van de mui afzwemmen. Vervolgens zwem je met de golven mee de zandbank op, let er wel op dat je
bij het teruglopen naar het strand van de zandbank weer in een zwin kan stappen!


   Handout muien en zwinnen