Alarmploeg

Wat doet de alarmploeg?
Binnen de groep actieve vrijwilligers van de Schoorlse Reddingsbrigade zijn er een aantal leden 24 uur per dag 365 dagen per jaar beschikbaar voor calamiteiten. Deze leden zitten in de alarmploeg, er kan ieder moment van de dag een beroep op hen gedaan worden.
Deze leden zijn vergelijkbaar met de vrijwilligers van de brandweer en de KNRM(reddingsmaatschappij).
De groep bestaat uit ongeveer 20 personen welke zijn voorzien van een alarmontvanger/pager die wordt aangestuurd door de regionale alarmcentrale.

Geschiedenis
Het begrip alarmploeg bestaat al jaren binnen de Schoorlse Reddingsbrigade. Van oorsprong is de alarmploeg opgericht als ploeg die opgetrommeld werd voor zoekacties op zee. Dit ter assistentie van de KNRM.
In de eerste jaren werden de leden via de telefoon gealarmeerd. De meldkamer belde een reddingsbrigade lid, vervolgens belde de vrouw van dit lid de lijst van leden van de alarmploeg af.

Tegenwoordig
De taak van de alarmploeg is in de loop van de jaren uitgegroeid naar eigenlijk drie verschillende taken.
De taak waar de ploeg ooit voor opgezet is vervult zij nog steeds, deze werkzaamheden worden in samenwerking met de buurtbrigades, onder leiding van de reddingsboten van de KNRM, uitgevoerd.
Jaarlijks worden er oefeningen met buurtbrigades en de KNRM gehouden.
Een andere taak van de ploeg is het assisteren van de ambulancedienst.
Eind jaren negentig werden alle kust reddingsbrigades door de ambulancedienst/meldkamer benaderd of zij bereid waren hun vierwiel aangedreven auto in te zetten ter assistentie van de ambulancedienst. Het duingebied en het strand zijn de plekken waar de ambulancedienst of slecht kan komen of niet bekend is.

Het bestuur van de Schoorlse Reddingsbrigade heeft deze taak aanvaard en bij de alarmploeg neergelegd.
We hebben de auto, de mensen en de kennis van het gebied dus konden deze taak prima aan.
Naar aanleiding daarvan zijn alle leden van de ploeg toen ook uitgerust met een alarmontvanger, welke wordt aangestuurd door de meldkamer Noord Holland Noord.
Doordat ieder lid is voorzien van een alarmontvanger is de opkomst (bij een alarmering) verbeterd en gegarandeerd.
Door deze ontwikkeling heeft de brandweer (Schoorl, nu Bergen) toen verzocht of zij, in geval van een incident op het strand of in de duinen, ook gebruik kon maken van de assistentie van de alarmploeg.
Daardoor kan de ploeg ook ingezet worden ter assistentie van de brandweer. Dit zal in de meeste gevallen het vervoer van materiaal en manschappen zijn, de ploeg wordt niet ingezet als brandwacht.

Inzet bij rampen
Een wat nieuwere taak van de ploeg is de rampenploeg, deze ploeg komt als het nodig is in actie bij rampen en overstromingen.
Reddingsbrigade Nederland (de bond) heeft een van hun rampenvletten bij de Schoorlse Reddingsbrigade gestationeerd. Deze vletten zijn beschikbaar gesteld door het ministerie van binnenlandse zaken, RN heeft de vletten verdeeld over Nederland en ondergebracht bij de diverse reddingsbrigades.

Voor een rampenploeg eist de bond een aantal zaken als; het aantal leden, minimum opleidingsnivo en voldoende oefening. De opleidingen en de (grootschalige)oefeningen worden door de bond verzorgd.
De rampenploeg opereert in rampgebieden, zoals de overstromingen in Limburg. De ploeg kan gedurende een langere periode worden ingezet. De leden moeten daardoor een langere tijd van huis of werk kunnen zijn.